D’on venim

El model energètic actual es troba estretament vinculat al creixement del PIB i és depenent dels combustibles fòssils. L’energia està mercantilitzada i deixa de banda aspectes d’equitat o de justícia social. El control del mercat està en mans dels poders fàctics.

Al voltant d’una vintena de col·lectius i més d’una seixantena de ciutadans i ciutadanes d’arreu del territori català es trobaren dissabte 8 de juny  de 2013 al voltant d’una «Jornada per un canvi de model cap a la sobirania energètica» amb la intenció de crear un espai de confluència i establir sinèrgies que condueixin cap a la formació d’un front polític de transformació en el camp de l’energia

Reunits al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona, es veu com a necessària i urgent la transició cap a un model més democràtic, més sostenible, viable en el futur, més descentralitzat i basat en una cultura del decreixement energètic i adaptat al context i al territori on es desenvolupa.

En un clima de treball, de bona convivència i d’il·lusió davant el repte, una seixantena de persones van engegar en aquestes jornades, el procés de construcció col·lectiva del que vol ser un agent polític de canvi social en el marc energètic. Durant la primera part de la jornada, es va revisar l’estat de la qüestió, a partir de diferents presentacions com a punt de partida sobre (la fi de combustibles fossils, acaparament energètic, transició a energes renivables, o el paper dels moviments socials. A la tarda, sota treball grupal, es van assentar les bases per encetar el camí.