Xarxa per la sobirania energètica

Publicacions

administrador_Uzero

TENIM ENERGIA!

El 2018 la Xarxa per la sobirania energètica vam publicar el llibre “TENIM ENERGIA! Reptes per la transició cap a la sobirania energètica” per ordenar i compartir la feina col·lectiva que fins llavors havíem acumulat, i que esperem seguir enriquint en endavant. En ell vam apostar per recollir els impactes d’un model energètic obsolet i depredador dominat per l’Oligopoli però, sobretot, per recollir les veus de totes les comunitats que han trobat l’energia per oposar-s’hi i construir alternatives. Les lluites en defensa de la terra i dels subministraments bàsics, els moviments de garantia dels nostres drets, ens han deixat clar que tenim energia. Tenim energia per impulsar un altre model energètic que respecti els límits del planeta. Tenim energia per decidir localment com volem abastir-nos d’energia, en col·lectiu, sense excloure ningú. Tenim energia per posar-la al servei de les nostres necessitats, de forma compartida i solidària amb d’altres pobles veïns. Tenim energia per garantir-nos la vida.

Si voleu un exemplar en paper, ompliu el formulari següent i passeu a recollir-lo personalment o bé, feu-nos una transferència, i us l’enviarem.

Si preferiu descarregar-vos el llibre en format digital, el tenim disponible en català, castellà o anglès.

Després d’uns mesos d’esforç intens, vam presentar-lo el 15 de febrer de 2018 a l’Ateneu l’Harmonia (Sant Andreu, Barcelona). Ens hi van acompanyar els diàlegs amb Itziar González (urbanista i activista impulsora d’espais com Decidim Les Rambles i Parlament Ciutadà), Alfons Pérez (Observatori del Deute en la Globalització), Maria Campuzano (Aliança contra la Pobresa Energètica), Carol Coll (Natus Girona, Plataforma resposta al MidcAT) i Pep Centelles (Col·lectiu per a un nou model Energètic i Social Sostenible). Finalment, vam culminar la festa amb un concert de Sílvia Tomàs Trio. Un final fantàstic per carregar-nos de nou de molta energia i il·lusió per seguir fent tanta feina com fins ara!! Per a aquelles persones que no van ser-hi o que volen fer memòria, tot seguit us compartim una selecció de fotografies i un vídeo resum de la jornada.

Informe “Comunitats Energètiques Locals. Ciutadania per la sobirania energètica”

Des de la Xse presentem l’informe  “Comunitats Energètiques Locals. Ciutadania per la sobirania energètica”

Aquest document és el treball realitzat entre persones de diferents col·lectius compromesos amb la transició energètica, partint dels fonaments de l’empoderamentde les persones i la democratització, camí cap a la democràcia participativa d’arrel, del sistema energètic en concret i del sistema social en general, i en el sistema de govern a tots els nivells administratius: municipal – territorial (conjunt de municipis) – comarcal – autonòmic – nacional. La sobirania no és només una qüestió de democràcia i de drets, sinó de responsabilitats: “que les nostres decisions no afectin negativament a tercers” i a ser possible, que afectin positivament.

D’aquesta manera, s’ofereix una guia informativa i orientativa sobre les Comunitats Energètiques Locals (d’ara endavant CELs) per tal d’establir els fonaments democràtics de sobirania energètica en aquelles organitzacions o agrupacions de persones que pretenguin desenvolupar-ne una. Tanmateix, el concepte de sobirania energètica va més enllà, així com anirem veient al llarg del document. Hem volgut contrastar dues vessants: la metodològica (democràcia) i la de valors (objectius, consciència, drets i responsabilitat social i ambiental). Aquests pilars són el que pensem que haurien de dirigir els passos de qualsevol CEL que vulgui emprendre el seu camí des de la sobirania energètica.

A través del treball col·lectiu, s’ha elaborat el present document amb l’objectiu de proporcionar les eines i l’espai de debat necessaris per a la materialització i concreció de la proposta de CELs en el context més proper. Aquest document s’estructura entorn de quatre eixos:

1. Quin ha estat el context en què les comunitats energètiques locals s’han desenvolupat fins ara, i quines referències normatives transformaran l’escenari en el futur proper.

2. Quina és la nostra proposta de definició de CELs a partir del marc conceptual de la sobirania energètica, i com es desglossa en criteris operatius que puguin guiar l’actuació de les comunitats particulars.

3. Quins són aquells criteris que permetran establir els principis de sobirania energètica.

4. Quin és el potencial, incloent oportunitats i limitacions, de les comunitats energètiques locals en el nostre context més proper.

Descarrega l’informe “Comunitats Energètiques Locals. Ciutadania per la sobirania energètica”