Cèdula de citació al judici popular al projecte Castor

Vinaròs, 29 d’octubre de 2016
Procediment 01/2016

D’avant l’acusació formulada per les parts demandants del Judici, conformades per la societat civil organitzada, afectada pels impactes socials, mediambientals i financers del Projecte Castor, que inclouen la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, la Plataforma d’Afectats/des per la Plataforma Castor i les més de 30 organitzacions presents al Volt III;

I per la present notificació, ES CITA A JUDICI A 3 PARTS, COM A PRESUMPTES CULPABLES DEL DESASTRE SOCIAL, MEDIAMBIENTAL I FINANCER QUE HA RESULTAT I CONTINUA RESULTANT EL PROJECTE CASTOR. Aquestes són:

1. L’Empresa Escal UGS, participada en un 66’6% per l’empresa ACS (Actividades de Construcción y Servicios) i, de manera agreujada, el seu president Florentino Pérez: acusats de delictes socials, mediambientals i financers.
Específicament en relació a:

a. El Projecte Castor, on els terratrèmols són només la punta de l’iceberg d’una cadena d’impactes a nivell global, com és el deute generat, per un valor que es calcula en 4.730 milions d’euros.
b. Impactes similars a d’altres casos de megaprojectes imposats i inútils a l’Estat espanyol i fora d’aquest (com són les obres de l’AVE, una dessaladora de Múrcia, una hidroelèctrica a Guatemala, entre d’altres).
c. Negocis offshore que sustenten.

2. El Govern espanyol i el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme: acusats de prevaricació ambiental, mala administració i ajuda estatal encoberta.
Específicament en relació a:

a. Ocultació d’informació rellevant en relació al Projecte Castor.
b. Connivència amb l’empresa (va acompanyar i aprovar costos inflats en el Projecte i va garantir el cobrament a través de les clàusules del contracte), enlloc de garantir l’interès públic.

3. El Banc Europeu d’Inversions: acusat de prevaricació ambiental, generació de deute il·legítim i finançament del model de gas.
Específicament en relació a:

a. Fer possible el refinançament del projecte Castor gràcies a l’emissió de bons.
b. Finançament d’altres infraestructures de gas a Europa amb la mateixa lògica i impacte.

S’assenyala el començament de les sessions del judici el juny de 2017. Estan citats, a més de les parts acusades, la part de testimonis, que inclou la part demandant anteriorment mencionada.

Els presumptes culpables podran comparèixer assistits/des d’advocats/des. També es deixa constància que el Judici popular es podrà celebrar en el cas que aquests no assisteixin.

I per fer efectiva aquesta citació, fem entrega de la mateixa en un sobre tancat a la Plataforma terrestre del Projecte Castor, a Vinaròs, dirigit al president de l’esmentada empresa ACS, Florentino Pérez.

You may also like...