Xarxa per la sobirania energètica

NuclearNoGràcies.svg

Nuclear? No, gràcies