Xarxa per la sobirania energètica

Proposta municipalista 2019

administrador

Accions per a la sobirania energètica des dels municipis – Proposta Municipalista 2019

Des de la Xarxa per la sobirania energètica (Xse) hem elaborat una nova Proposta Municipalista, que pretén ser una guia tant per a les candidatures municipalistes, òrgans de govern municipals o partits de l’oposició, com per entitats, col·lectius o grups de persones que vulguin impulsar la sobirania energètica. La Proposta Municipalista 2019, PM19, complementa i amplia la que com a Xse vam confeccionar el 2015, i que podeu trobar també al web. Allà també podeu trobar propostes inspiradores que continuem defensant!

Aquest document s’ha elaborat mitjançant la compilació tant de propostes i experiències pròpies de la Xse com de moviments socials i entitats tals com l’Aliança contra la Pobresa Energètica, Som Mobilitat o Som Energia.

Les àrees temàtiques que s’hi presenten són: pobresa energètica, participació, ecofeminisme, generació, distribució, comercialització, propietat de les dades i mobilitat. Les propostes es centren en la reconfiguració del sistema elèctric perquè considerem que, fins i tot en l’imprescindible escenari de decreixement del consum energètic, el pes relatiu de l’electricitat augmentarà com a conseqüència de l’esgotament dels combustibles fòssils i de les accions necessàries per combatre el canvi climàtic. L’electrificació de la mobilitat, el sector més fòssil-dependent de l’activitat humana en l’actualitat, és un procés inevitable.

Esperem que aquesta proposta sigui un veritable instrument d’incidència: debateu-la, discutiu-la, compartiu-la, impulseu-la, esmeneu-la, feu-nos comentaris, etc… Aquesta proposta no pretén ser-ho tot i ser el final de res. El tarannà de la Xse és precisament aquest: obrir debats, polititzar el discurs energètic, aprofundir-hi i impulsar accions que ens ajudin a avançar cap a un nou model energètic distribuït, renovable, democràtic, just i ecofeminista.

Descarregar Proposta Municipalista 2019
Descarregar infografia

Descarregar Propuesta Municipalista 2019 (español)
Descargar infografía (español)

Download Municipal actions for building energy democracy and energy sovereignty (english)