Xarxa per la sobirania energètica

Documentació

administrador

Aqui podràs trobar els diferents documents públics que han anat apareixent al llarg de l’inici del moviment, be siguin de treball com informatius.

Documents base
Crònica a la directa

Crònica Jornada 8 de juny

Valoració N-1

Valoració eina comunicació

Manifest

Manifest Model Energètic 8 juny

Definició de sobirania energètica

Definint la sobirania energètica (català)

Definiendo la soberanía energética (castellano)