Xarxa per la sobirania energètica

DECLARACIÓ DE TERUEL

DECLARACIÓ DE TERUEL

Descarrega a través d’aquest enllaç la Declaració de Teruel

CATALÀ

Durant el primer cap de setmana de juny es va celebrar el Volt 5, una caravana d’activistes per la sobirania energètica i el clima que pretén donar visibilitat als territoris que sofreixen els impactes de les megainfraestructures energètiques, com són els megaprojectes renovables, compartint coneixements i teixint aliances amb els grups locals i la població interessada a abordar aquesta problemàtica.

Una de les parades del Volt 5 va ser a Alcorisa, on es va plantejar com dur a terme una transició energètica justa amb explicacions i tallers per a elaborar diverses propostes i determinar les que rebien més suport per part de les participants, perquè conformessin la Declaració de Teruel. Aquest document pretén recollir de manera sintètica i clara els principals eixos sobre els quals dur a terme una transició energètica respectuosa amb l’entorn, el planeta i les persones que habiten en el territori, en un context d’emergència climàtica, que permeti satisfer les necessitats col·lectives i socials i garantir la disponibilitat d’energia per a totes les persones, posant èmfasi en les quals pertanyen a col·lectius vulnerables i/o racialitzats.

La Declaració pot ser signada i secundada per quantes organitzacions, col·lectius o plataformes locals ho considerin i creguin que una transició energètica justa passa per garantir el dret de totes les persones, especialment les vulnerabilitzades i racialitzades, defensar la biodiversitat i els paisatges, i que la implementació de les renovables es faci d’acord amb la conservació de l’entorn i el respecte a la identitat cultural i social i al patrimoni natural dels territoris.

Davant l’allau de projectes que es pretenen instal·lar a la província de Terol i el destí dels quals seria Catalunya, les organitzacions, col·lectius i plataformes locals que secunden la Declaració mostren la seva unitat per a dir clarament que no es tracta d’enfrontar territoris, sinó d’apostar per models de generació distribuïda i consum de proximitat, fomentant la democratització energètica i la participació activa de les persones del territori a través de les Comunitats Energètiques i l’autoconsum compartit. Els poders econòmics i polítics pretenen enfrontar a les persones i territoris per a continuar lucrant-se del rendiment econòmic del sector energètic, però la solidaritat i el suport mutu ha de prevaler davant les discrepàncies que pugui existir entre ells.

La Declaració de Terol tracta d’aportar el seu gra de sorra a aquesta lluita per demostrar que la millor transició energètica, no és la que s’està plantejant, que va en benefici d’uns pocs i suposa la indefensió dels territoris enfront de l’agressió dels megaprojectes renovables, sinó la que s’ha de fer amb diàleg social i processos participatius que recullin les necessitats i prioritats de la població, per a així aconseguir la sobirania energètica i un planeta més habitable i més just.

CASTELLÀ

Durante el primer fin de semana de junio se celebró el Volt 5, una caravana de activistas por la soberanía energética y el clima que pretende dar visibilidad a los territorios que sufren los impactos de las megainfraestructuras energéticas, como son los megaproyectos renovables, compartiendo conocimientos y tejiendo alianzas con los grupos locales y la población interesada en abordar esta problemática.

Una de las paradas del Volt 5 fue en Alcorisa, donde se planteó cómo llevar a cabo una transición energética justa por medio de explicaciones y talleres para elaborar diversas propuestas y determinar las que recibían más apoyo por parte de las participantes, para que conformaran la Declaración de Teruel. Este documento pretende recoger de forma sintética y clara los principales ejes sobre los que llevar a cabo una transición energética respetuosa con el entorno, el planeta y las personas que habitan en el territorio, en un contexto de emergencia climática, que permita satisfacer las necesidades colectivas y sociales y garantizar la disponibilidad de energía para todas las personas, poniendo hincapié en las que pertenecen a colectivos vulnerables y/o racializados.

La Declaración puede ser firmada y apoyada por cuantas organizaciones, colectivos o plataformas locales lo consideren y crean que una transición energética justa pasa por garantizar el derecho de todas las personas, especialmente las vulnerabilizadas y racializadas, defender la biodiversidad y los paisajes, y que la implementación de las renovables se haga de acuerdo con la conservación del entorno y el respeto a la identidad cultural y social y al patrimonio natural de los territorios.

Ante la avalancha de proyectos que se pretenden instalar en la provincia de Teruel y cuyo destino sería Catalunya, las organizaciones, colectivos y plataformas locales que suscriben la Declaración muestran su unidad para decir claramente que no se trata de enfrentar territorios, sino de apostar por modelos de generación distribuida y consumo de proximidad, fomentando la democratización energética y la participación activa de las personas del territorio a través de las Comunidades Energéticas y el autoconsumo compartido. Los poderes económicos y políticos pretenden enfrentar a las personas y territorios para seguir lucrándose del rendimiento económico del sector energético, pero la solidaridad y el apoyo mutuo debe prevalecer ante las discrepancias que pueda existir entre ellos.

La Declaración de Teruel trata de aportar su grano de arena a esta lucha por demostrar que la mejor transición energética, no es la que se está planteando, que va en beneficio de unos pocos y supone la indefensión de los territorios frente a la agresión de los megaproyectos renovables, sino la que se debe hacer con diálogo social y procesos participativos que recojan las necesidades y prioridades de la población, para así conseguir la soberanía energética y un planeta más habitable y más justo.

Related posts