Xarxa per la sobirania energètica

Ocupació Endesa Gran Via

Ocupació Endesa Gran Via