Xarxa per la sobirania energètica

La Xse presenta una proposta energètica municipalista

La Xarxa per la sobirania energètica, creada l’any 2013 per diferents entitats i organitzacions, promou el dret de les persones i dels pobles a decidir sobre les mesures, que des de l’àmbit energètic, afecten directa o indirectament  a les seves vides i a les d’altres territoris.

Des de l’inici, la Xse ha apostat per la relocalització de l’energia entenent que l’escenari municipal, el més proper a les persones, ha de ser protagonista de la transició cap a un model energètic democràtic i sostenible.

La proposta que la Xse presenta s’emmarca també en un context de demanda social de l’energia com a dret humà i d’un control democràtic de les decisions en les qüestions energètiques. Mostra d’això són iniciatives impulsades des de la ciutadania com l’Aliança contra la pobresa energètica que el passat 27 de març, va presentar les primeres 70.000 signatures a favor de la ILP per l’emergència habitacional i contra la pobresa energètica. Així com també ho va ser la campanya del multireferèndum, en la que el 98% dels 37. 945 participants es va mostrar a favor d’un control democràtic directe del sector energètic.

Com a resultat d’aquest treball de dos anys, la Xse presenta una proposta en forma de programa per la sobirania energètica des dels municipis. Es tracta d’una proposta que adreça de manera especial el sector elèctric dins un marc energètic més general amb l’objectiu de que la població del municipi sigui sobirana sobre l’energia que necessita i s’aconsegueixin així municipis energèticament sostenibles.

Primer el més urgent: pobresa energètica

El programa posa el focus en el problema de la pobresa energètica, que requereix una solució més urgent. La democràcia energètica comença per establir el dret a l’accés a un mínim d’energia per garantir els drets bàsics de les persones. És prioritària la creació d’una oficina de pobresa energètica seguint una estratègia de rescat ciutadà, amb l’objectiu de garantir l’accés al subministrament, prevenir els talls o restablir serveis sense cost per les persones afectades. Les empreses subministradores s’hauran de responsabilitzar i assumir els costos dels impagaments i els ocasionats per les gestions que genera el procés.

De l’oligopoli a la democràcia directa

Per garantir la justícia social i ambiental, blindada ara per la situació d’oligopoli al sector energètic, des de la Xse es veu imprescindible anar avançant cap a un model distribuït i de proximitat generació-consum basat en renovables. Es proposa realitzar una auditoria de les xarxes de distribució elèctrica per tal de promoure la creació d’una distribuïdora pública-ciutadana i la connexió entre usuaris via xarxes interiors veïnals.

En l’àmbit de la comercialització una proposta molt factible és la creació d’una comercialitzadora municipal d’energia verda.

Autosuficiència. Eficiència i estalvi energètic

Prenent com a model l’experiència de Rubí brilla, la proposta recull la formació d’un organisme municipal o mancomunat per l’autosuficiència i eficiència energètica. L’organisme s’encarregarà de promoure una nova cultura de l’energia basada en l’eficiència i l’estalvi. Aquest organisme treballarà per l’eficiència i rehabilitació d’edificis del sector públic, domèstic, industrial, agropecuari, serveis i comercial.

Autogeneració

Peça clau de la política de municipalització de l’energia, la proximitat de la generació i el consum i la utilització de fonts renovables locals fa que el model energètic sigui menys agressiu, més conscient pels consumidors, més democràtic, alhora que més just social i ambientalment.

La proposta recull un pla d’energies renovables que incentivi l’autogeneració renovable i a més un sistema de fluxos en teranyina que tingui en compte la creixent aportació de microgeneració distribuïda.

Per un municipi just i saludable

El municipi s’enfoca en relació als fluxos de matèria i energia que rep i aboca a l’exterior i per la seva interrelació amb tots els aspectes de la vida del municipi.  Des d’aquesta perspectiva és des d’on es volen adreçar els grans reptes energètics i materials als que ens enfrontem en aquest segle.

Descarrega’t la Proposta Energètica Municipalista!

Descargar la versión en castellano

 

Infografia_PropostaMunicipalista-mail

Us convidem a la presentació de la proposta el proper 29 d’abril a les 19h a Barcelona(lloc a determinar) amb la participació dels diferents grups polítics que es posicionaran i donaran suport a la proposta. Rebreu convocatòria amb més detalls a principis de la setmana vinent.

Related posts