Mirades ecofeministes sobre l’energia

Per què l’energia és un sector tan poc feminitzat? Es tracta d’una esfera de poder més d’on estem excloses? Quines causes històriques, culturals i estructurals ho permeten? Com podem superar-ho en el marc de nous escenaris energètics?

– De quina manera impacta aquest model energètic i socioeconòmic diferencialment sobre homes i dones?

– Podem identificar els impactes d’aquesta forma d’organització social sobre els nostres cossos i territoris? Què poden aportar-nos conceptes com el deute ecològic i el deute de cures? Podem imaginar un altre criteri per a decidir els usos energètics que prioritzem?

– Podem parlar de democràcia energètica si no hi som? Quines dinàmiques de poder i desigualtats es manifesten en els moviments socials vinculats amb l’energia, la defensa del territori, la lluita contra megaprojectes, etc.?

Aquestes inquietuds són les que han mogut a la Xarxa per la Sobirania Energètica, en diàleg amb d’altres persones, a posar el debat sobre la taula per a donar-hi respostes.

Relatoría del debate Energía y Género: miradas ecofeministas sobre la energía. 

Rapporteurship of the debate Energy and Gender: Ecofeminist views on energy”

Entrevista a la nostra companya Gaia D’Elia