Xarxa per la sobirania energètica

Buscaran petroli sota l’Estany de Banyoles: el 2015 començaran les prospeccions

plataforma Banyoles

La plataforma Aturem les prospeccions a la costa catalana hem sabut que properament es publicaran els permisos i concessions per sondejar l’Estany de Banyoles per hidrocarburs i que les prospeccions podrien començar en el primer semestre de 2015, seguits per a la possible extracció de petroli i gas. La Generalitat i les administracions locals asseguren que les activitats no afectaran l’ecosistema ni el turisme.

Segons les nostres fonts, l’empresa canadenca Total Extract, amb filial a Madrid, ha obtingut els permisos per localitzar hidrocarburs en el subsòl de l’Estany de Banyoles i iniciarà la fase de prospeccions sísmiques a partir de la primavera de l’any que ve. S’aplicaran les mateixes tècniques que s’utilitzen en les prospeccions marines:  exploracions sísmiques amb ones acústiques realitzades amb canons d’aire o “air-guns” de 215 dB en la primera fase i sondejos físics amb perforacions que utilitzen minerals i productes químics en la segona fase. Si les prospeccions donen bons resultats per a l’extracció, en la tercera fase es construiria una plataforma petroliera en una ribera de l’Estany de Banyoles (veieu foto-muntatge adjunt). Actualment l’Estany de Banyoles està protegit com a PEIN i Xarxa Natura 2000 però sembla ser que la Generalitat declararà el projecte d’interès públic de primer ordre per evitar impediments legals.

Des de la plataforma Aturem les prospeccions valorem positivament la iniciativa després d’informar-nos sobre projectes similars dutes a terme a nivell mundial. Segons l’ecologista australià Max Rockatansky, de l’associació internacional Global Mad Frack, els projectes de prospeccions i extracció d’hidrocarburs en el subsòl de sistemes aquàtics tancats, a diferència dels projectes marins, tenen impactes menors o, en tot cas, aquests són molt més fàcils de contenir. En cas de contaminació pels productes químics de la segona fase de sondejos, o de vessaments en la fase d’explotació, només caldria barrar els recs per on surt l’aigua de l’Estany. Pel que fa la fauna aquàtica tampoc es registraria una gran pèrdua ja que la majoria d’espècies presents són al·lòctones. Una certa contaminació fins i tot podria ajudar a eradicar moltes espècies que representen una amenaça per a la fauna local.

Considerem, però, que les activitats turístiques de la zona sí que es veuran afectades i s’hauran de estudiar i elaborar noves ofertes: A principi de l’any que ve presentarem un projecte de “turisme tòxic”, seguint el concepte conegut als Estats Units i a diferents països de Sud Amèrica, oferint itineraris per indrets contaminats per a les indústries i activitats extractives. A banda del contaminat Estany de Banyoles, els itineraris a la zona podrien incloure també un recorregut per a la MAT i altres projectes que puguin sorgir en el futur. Com a plataforma d’entitats ecologistes ens considerem experts en els temes i que podríem ajudar molt en aquesta reorientació de l’oferta turística.

Amb l’exemple recent de la concessió del projecte Castor, Total Extract preveu uns guanys milionaris pel projecte, fins i tot en el pitjor dels escenaris: cap reserva al subsòl i no aprovació del TTIP. En aquest sentit, així mateix, membres de la Plataforma Aturem les Prospeccions ja hem rebut propostes de la companyia per participar de la visionària iniciativa de turisme tòxic.

Banyoles, 28 de desembre 2014

Plataforma Aturem les prospeccions a la costa catalana

Related posts