Xarxa per la sobirania energètica

L’elèctrica de Barcelona és una bona eina que requerirà suport ciutadà i valentia política de llarg recorregut

 
La iniciativa és un primer pas cap a la sobirania energètica del municipi, que cal que es nodreixi de participació ciutadana i d’un treball que vagi més enllà de la comercialització i la generació d’energia verda.
Des de la Xarxa per la Sobirania Energètica (Xse) celebrem la noticia d’avui, 31 de març, de l’aprovació per part del ple de l’Ajuntament de Barcelona de la creació d’una elèctrica municipal (Energia de Barcelona) per fomentar l’autoconsum, la generació renovable i garantir l’accés als serveis bàsics, respectant la llei 24/2015, vigent ja fa més d’un any i mig, i impulsada per la ciutadania davant una necessitat imperant.Aquesta mesura pot esdevenir un pas més cap a un nou model energètic que deixi enrere l’actual model fòssil i en mans de l’oligopoli energètic. Celebrem també que la majoria de forces hi hagin votat a favor, a excepció del PP, que continua oposant-se a traçar línies vermelles davant els privilegis de les grans empreses energètiques i d’un model guiat per la maximització de beneficis i la mercantilització de recursos bàsics com l’energia.
Esperem que l’anunci de la posada en marxa d’aquesta comercialitzadora a finals de l’any vinent obri camí per a experiències similars en el futur, aprofundint en fórmules transformadores al mateix municipi, o inspirant-ne d’altres arreu. No obstant, no podem oblidar que la transformació del sector elèctric no només passa per posar la generació i la comercialització al servei de les persones, sinó que també cal abordar aquelle activitats estratègiques en les que l’oligopoli encara manté més del 90% del negoci. Aquest és el cas de la xarxa de distribució elèctrica: a Catalunya està en mans d’ENDESA en la quasi totalitat del territori català, i a nivell de l’estat espanyol UNESA s’emporta el 92% de les retribucions a la distribució.
El control de la distribució permet a l’oligopoli mantenir un fort control també sobre la generació: el 2014, el 82% de la generació pertanyia a la distribuïdora de la zona (1081 de les 1282 centrals analitzades). L’oligopoli s’assegura així l’explotació fins a les escorrialles del model de grans centrals que cal deixar enrere i té totes les cartes a les seves mans perquè la transició a un model distribuït en renovables que ha de venir es faci segons les seves necessitats i els seus tempos. 
Les empreses distribuïdores controlen, a més, els talls de subministrament i les noves connexions a la xarxa. La distribució,  per tractar-se d’una activitat regulada, rep retribucions substancials que estan concentrades en poques mans i que, pateix també de la manca de transparència de tot el sector.
Precisament des de la necessitat de conformar -i formar part activa en- aquest front de transformació en el camp de l’energia, el passat dilluns 13 de març, membres de la Xse vam reunir-nos amb la Regidoria d’Aigua i Energia de l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu de la trobada era conèixer i valorar els projectes que està impulsant l’Ajuntament en matèria d’energia per tal de veure de quina manera la Xse podia suggerir noves propostes, relacions i espais de diàleg que encaminin la ciutat cap a la sobirania energètica, és a dir, cap al dret de prendre les pròpies decisions en el camp de l’energia.
Dels projectes que actualment hi ha en marxa en concloem que, si bé l’Ajuntament avança en el bon sentit respecte la generació i comercialització de l’electricitat, manquen iniciatives que treballin sobre l‘esmentada distribució elèctrica, i alhora mecanismes per a aprofundir en noves formes de participació i apropiació ciutadana i que de moment són absents en iniciatives com la creació de l’elèctrica que s’acaba d’anunciar. Aquests són eixos de treball que considerem com a clau des de la Xarxa per sobirania energètica, essent el debat informat i el control ciutadà especialment necessaris i essencials per a una veritable transformació de l’actual model energètic i dels seus actors.
En un context de pobresa energètica i precarietat econòmica, i en un possible futur de major generació elèctrica (distribuïda amb renovables), recuperar el control sobre aquestes xarxes resulta fonamental. És per aquest motiu que des de la Xse es va instar l’Ajuntament de Barcelona que, tot i la complexitat d’aquesta qüestió, aprofundís en el seu estudi. Per exemple, amb la realització d’una auditoria ciutadana sobre l’estat de manteniment d’aquestes xarxes de distribució, de les retribucions que les empreses han rebut en relació al servei prestat i de l’històric de contractes de cessió del servei, entre d’altres aspectes.
Més enllà del recent anunci, doncs, des de la Xarxa per la sobirania energètica exigim que l’Ajuntament treballi en aquestes propostes en referència a la distribució i l’aprofundiment democràtic, que ja a la reunió mantinguda van ser rebudes amb bons ulls. L’Ajuntament es va comprometre a estudiar-les a partir de maig, quan haurà resolt els projectes que té ara entre mans, però precisament perquè el treball que ja es duu a terme des del consistori no ha d’allunyar-se d’una conscienciació i implicació ciutadana i de l’exploració de mesures més ambicioses per a confrontar l’oligopoli i el model energètic actual, des de la Xse donarem seguiment i continuarem pressionant en aquesta línia.

Related posts