Xarxa per la sobirania energètica

Tensem les xarxes. Jornada Internacional per recuperar la distribució elèctrica

La Xarxa per la sobirania energètica (XSE) organitza el dissabte 3 de juny una Jornada Internacional sobre la recuperació del control de l’energia a través de la remunicipalització de la distribució elèctrica.

Castellano debajo – English below

tensem les xarxes_Imagen post 1200x630

La Xarxa per la sobirania energètica (Xse), a part de molts altres temes, ja fa temps que estem apostant per treballar aspectes de distribució elèctrica. En aquest sentit, l’any passat vam organitzar unes jornades de treball i reflexió per la reapropiació de les xarxes de distribució

Des de llavors, hem seguit treballant i fruit d’això, ens sembla important eixamplar mires, conèixer què s’està fent a nivell internacional i enfortir les relacions amb aquells agents, tant internacionals com d’àmbit estatal, que estiguin treballant en aquesta línia.

Amb l’objectiu d’explorar col·lectivament les possibilitats per recuperar el control de l’electricitat -concretament, de les xarxes de distribució-, i d’anar definint l’estratègia per aconseguir-ho, us convidem a participar d’aquesta jornada.

Comptarem amb la presencia de:

 • David Hall, professor de la Unitat de recerca internacional sobre serveis públics de la Universitat de Greenwich, Regne Unit, que farà una mirada general de la situació del sector elèctric en els diferents països de la Unió Europea.

 • Stefan Taschner, membre de la plataforma per la remunicipalització de la xarxa de distribució elèctrica de Berlín, ens explicarà l’experiència d’aquesta ciutat en l’intent de remunicipalitzar les xarxes de distribució.

 • Alba del Campo, coordinadora de la Mesa de Transición Energética de Cádiz, ens parlarà de la gestió de l’empresa municipal de distribució elèctrica i de l’experiència de las Mesa  de Transición Energética.

 • Maria Eugenia Palop, titular de filosofia del dret, ens ajudarà a anar més enllà del marc legal, reflexionant com aquest pot contribuir a la gestió dels comuns i a les remunicipalitzacions.

 • Cecília Sánchez, jurista, promotora de Som Energia Canarias i portaveu de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

 • Alfons Pérez, membre de la Xarxa per la Sobirania energètica, ens presentarà l’estudi Recuperant el control de l’energia. Accions per (re)munipalitzar la distribució elèctrica

L’esdeveniment es realitzarà a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina de la UB de la ciutat de Barcelona.

* Inscripcions a través d’aquest formulari

Programa complert de la jornada:

programa_cat


La Xarxa per la sobirania energètica (XSE) organiza el próximo sábado 3 de junio una Jornada Internacional sobre la recuperación del control de la energía a través de la remunicipalización de la distribución eléctrica.

tensem les xarxes_Imagen post 1200x630

La Xarxa per la sobirania energètica, además de muchos otros temas, ya hace tiempo que estamos apostando por trabajar aspectos de distribución eléctrica. En este sentido, el año pasado organizamos unas primeras jornadas de trabajo y reflexión para la reapropiación e las redes de distribución.

Desde entonces, hemos seguido trabajando y, fruto de esto, nos parece importante ampliar miras, conocer qué se está haciendo a nivel internacional y fortalecer las relaciones con aquellos agentes, tanto internacionales como de ámbito estatal, que están trabajando en esta línea.

Con el objetivo de explorar colectivamente las posibilidades de recuperar el control de la electricidad -concretamente, de las redes de distribución- y de ir definiendo la estrategia para conseguirlo, os invitamos a participar de esta jornada.

Contaremos con la presencia de:

 • David Hall, profesor de la Unidad de investigación internacional sobre servicios públicos de la Universidad de Greenwich, Reino Unido, que aportará una mirada general de la situación del sector eléctrico en los diferentes países de la Unión Europea.

 • Stefan Taschner, miembro de la plataforma por la remunicipalización de la red de distribución eléctrica de Berlín, nos explicará la experiencia de esta ciudad en el intento de remunicipalizar las redes de distribución.

 • Alba del Campo, coordinadora de la Mesa de Transición Energética de Cádiz, nos hablará de la gestión de la empresa municipal de distribución  eléctrica y de la experiencia de la mesa de Transición Energética.

 • Maria Eugenia Palop, titular de filosofía del derecho, nos ayudará a ir más allá del marco legal, reflexionando como este puede contribuir a la gestión de los comunes y a las remunicializaciones.

 • Cecília Sánchez, jurista, promotora de Som Energia Canarias y portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

 • Alfons Pérez, miembro de la Xarxa per la Sobirania Energètica, nos hablará del estudio “Recuperando el control de la energía. Acciones para (re)municipalizar la distribución eléctrica.

Podéis consultar el programa de la jornada aquí!

La jornada tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UB de la ciudad de Barcelona.


On Saturday June 3rd, the Xarxa per la Sobirania Energètica (The Energy Sovereignty Network, Xse) is organising an international meeting about reclaiming control of energy through the remunicipalisation of electricity distribution.

tensem les xarxes_Imagen post 1200x630

XSE, in addition to many other issues, we have been working on electricity distribution. Last year we organised a first work meeting around reclaiming distribution networks. Since then, we have continued to work on this issue. We now think that it is important to broaden our vision, to discover what is being done at the international level and to strengthen relations with others, both internationally and at the state-level, and exchange with those who are working along these lines.

With the aim of collectively exploring possibilities for reclaiming control of electricity – specifically distribution networks – and of defining the strategy to achieve this, we invite you to participate in this meeting. 

We will be sharing contributions from:

 • David Hall, Professor of the Public Services International Research Unit (PSIRU) at the University of Greenwich, UK, who will give a general overview of the energy sectors in different EU countries.
 • Stefan Taschner, a member of the Berliner Energietisch platform for the remunicipalisation of energy in Berlin, who will explain the experiences of this city in trying to remunicipalise distribution networks.
 • Alba del Campo, coordinator of the Energy Transition Bureau of Cadiz, will talk about the management of the municipal electricity distribution company here, and the experience of the Energy Transition table.
 • Maria Eugenia Palop, legal philosopher, will help us to move beyond the existing legal framework, reflecting on how this can contribute to the management of commons and remunicipalisation. 
 • Cecília Sánchez, lawyer, developer of Som Energia Canarias, and spokesperson for the Platform for a New Energy Model.
 • Alfons Pérez, member of Xse, will speak about his study entitled: “Reclaiming Control of Energy: Actions to (Re)Municipalise Electricity Distribution”. 

You can check the programe here!

The meeting will take place in the Aula Magna, Faculty of Medicine of the University of Barcelona (UB).

Related posts