Xarxa per la sobirania energètica

Comunicat. Campanya Informativa

L’Aliança contra la pobresa energètica engega una campanya sobre els nous acords entre empreses i administració aconseguits gràcies a la pressió social

 • La plataforma d’entitats socials, veïnals i ecologistes es mobilitza davant la política indiscriminada de talls de subministraments i la manca d’informació pública de les multinacionals de l’aigua i l’energia i de les administracions.
 • L’Aliança es mostra crítica amb els protocols signats per empreses i administracions ja que suposen una flagrant transferència de recursos públics i no generen solucions efectives a la vulneració sistemàtica dels drets humans.

Barcelona, 24 d’abril del 2014.– Avui l’Aliança contra la pobresa energètica comença una campanya informativa i de denúncia que es perllongarà tot el mes, amb l’objectiu d’informar a les persones afectades per talls de llum, aigua o gas, o que no poden fer front al pagament de les factures dels seus serveis bàsics, així com als i a les professionals dels serveis socials.

La campanya “Tens drets, que no te’ls tallin” dóna informació, a través de díptics, xarxes socials, un lloc web propi –http://pobresaenergetica.es– i altres mitjans, dels protocols d’actuació que s’acaben de posar en marxa i que marquen les passes que han de donar les persones afectades.

Gràcies a la pressió exercida per l’Aliança, s’ha aconseguit que Endesa, que fins ara havia fet cas omís als reclams de la ciutadania, habiliti 5 punts d’atenció específics per atendre i estudiar els casos de vulnerabilitat econòmica. Es tracta de :

 • L’Oficina Comercial de Barcelona (Gran Via, 608, Barcelona)
 • L’Oficina Comercial de Sabadell (Sallarès i Pla, 6, Sabadell)
 • L’Oficina Comercial de Tarragona (Mallorca, 7, Tarragona)
 • El Punt de Servei Terris Tura de Girona (Plaça Països Catalans, 1, Girona)
 • El Punt de Servei Instafersa de Lleida (Avinguda Alcalde Recasens, 55-57, Lleida)

D’altra banda, a Barcelona l’Ajuntament ha signat un conveni amb Endesa que garanteix que no es tallarà l’electricitat i/o el gas en els casos que siguin comunicats des dels centres de Serveis Socials i que el cost de les factures serà assumit per l’administració barcelonina.

A l’Àrea Metropolitana de Barcelona, AGBAR no pot tallar el subministrament d’aigua durant el procés de valoració de la capacitat econòmica de la persona afectada per part de serveis socials, ni tampoc si finalment se l’eximeix de pagament per manca de recursos. Així ho ha acordat l’Entitat Metropolitana de Barcelona.

Pel què fa al subministrament de gas, en el marc del decret de pobresa energètica de la Generalitat, inicialment previst pels mesos d’hivern, però estès a la resta de l’any, es poden evitar els talls de gas previ contacte amb serveis socials.

L’Aliança és crítica amb aquests primers passos

L’Aliança considera que les “respostes” que les administracions i les multinacionals de l’aigua i energia han donat fins al moment, només es poden qualificar de mesures de mínims, ja que no mostren una voluntat de solucionar de forma efectiva la vulneració sistemàtica de drets humans que suposa la manca d’accés adequat als subministraments bàsics. Aquests acords suposen a més una transferència de recursos públics a les butxaques de les companyies subministradores, ja que finalment en tots els casos qui acaba assumint la negociació del pagament -i en ocasions la bonificació total- són els serveis socials dels ajuntaments a través de partides pressupostàries públiques, és a dir, dels impostos de la ciutadania.

Davant la manca de compromís de les empreses subministradores, que no volen assumir els impagaments a través de polítiques tarifàries socials o fons especials, i l’actitud de les administracions públiques, que no estan a l’alçada de les seves responsabilitats amb aquest greu problema social- la pobresa energètica afecta ja al 17% de la població a l’Estat espanyol, les entitats de l’Aliança anuncien que seguiran amb actuacions públiques de denúncia amb la finalitat de:

 • Garantir l’accés universal als serveis bàsics: totes les famílies que no puguin fer front als rebuts han de tenir accés a un mínim del servei per poder viure amb dignitat i, per tant, no han de patir cap tall.
 • Evitar els talls indiscriminats de subministraments a tota Catalunya que fins ara estan exercint les companyies distribuïdores d’aquets serveis. L’administració ha d’exercir el seu paper de garant dels drets i no deixar aquesta decisió a la discrecionalitat de l’empresa subministradora.
 • Defensar els drets humans: La ciutadania ha de saber que l’accés a la llum, el gas i l’aigua són drets humans bàsics, com declara el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) aprovat el 1966 per l’ ONU, i que l’accés als subministraments bàsics és inherent a tenir unes condicions dignes d’habitatge, tal com assenyalen la Constitució i l’Estatut.
 • Descarrega’t el comunicat

Related posts