Xarxa per la sobirania energètica

Davant la pujada de preus i els talls de llum, què té a veure la distribució elèctrica?

Compartim el vídeo que hem fet conjuntament amb l’Aliança contra la Pobresa Energètica sobre la relació directa de la distribució elèctrica en la pujada de preus i els talls de llum que estem veient els darrers dies.

Malgrat alguns discursos, la pobresa energètica no és només una esfera més de la pobresa, sinó que té una relació directa amb el nostre model energètic. Dissenyat, construït i controlat per 5 grans empreses, l’anomenat Oligopoli, que prioritza els beneficis econòmics per sobre dels drets humans.

Els talls per impagament a famílies vulnerables, l’assetjament que pateixen per part de les empreses per reclamar deutes o els talls indiscriminats en els barris més empobrits d’algunes ciutats son exemples clarísims de les vulneracions de drets humans sobre les que es sustenta el sistema,

En les darreres setmanes molts mitjans s’han fet molt ressó dels talls de llum a barris com Sant Roc a Badalona, Font de la Pólvora a Girona o el Culubret a Figueres però aquests talls fa anys que es produeixen i responen a l’actuació negligent d’Endesa en el manteniment de la xarxa elèctrica que l’empresa està intentant amagar darrera del frau elèctric criminalitzant a les famílies. Per això, creiem que és imprescindible una auditoria de les xarxes elèctriques.

En un moment en que drets bàsics es veuen vulnerats i comunitats senceres són abocades a la precarietat i exclusió energètica, es fa més necessari que mai una auditoria ciutadana de la xarxa elèctrica.

Però, què implica una auditoria ciutadana?

Una auditoria, transparent i oberta a la ciutadania, ha d’incloure diversos aspectes, des de l’estat de les xarxes fins la prestació del servei, l’estat econòmic o les subcontractacions.

Les auditories ens han de donar una fotografia real del servei i ha d’impulsar sancions per part de les administracions en els casos que l’empresa no hagi complert amb les seves responsabilitats de manteniment i conservació.

Cal que la ciutadania recuperem l’energia, un bé fonamental i bàsic que no pot ser gestionat com una mera mercaderia. A més, com s’ha demostrat, aquesta gestió privada és ineficaç. Més enllà del necessari control sobre les empreses privades, cal avançar cap a un control i una gestió municipal d’aquestes.

Iniciatives com les de l’Associació de Municipis i entitats per l’Energia Pública, van en bon sentit per a recuperar aquest servei. Però no n’hi ha prou, no podem deixar-ho tot en mans de les administracions, cal que des de la ciutadania, els col·lectius i les treballadores del sector apretem per tal de dur a terme aquesta municipalització de les xarxes de distribució amb gestió pública i democràtica.

Related posts