Xarxa per la sobirania energètica

PROPOSTA ADREÇADA ALS PARTITS POLÍTICS per avançar cap a una transició energètica ben planificada a Catalunya

Nombroses entitats catalanes ens hem unit per adreçar als partits polítics una proposta que contribueixi a fer avançar el país cap a una transició energètica democràtica, participativa, distribuïda, de proximitat i que incorpori els valors de protecció ambiental i de les persones impulsats per la Unió Europea.

El Decret llei 16/2019, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables, liberalitza el sol, afavoreix la instal·lació de grans centrals industrials eòliques i fotovoltaiques, sense disposar de planificació territorial, ni d’avaluació estratègica, ni de criteris clars i transparents per a l’avaluació dels projectes.

Arran d’aquest Decret llei, des del gener de 2020 s’està produint la presentació i tramitació d’un allau d’avantprojectes de centrals industrials eòliques i fotovoltaiques, promogudes per empreses relacionades amb els grans oligopolis de les energies fòssils i fons d’inversió internacionals. Ara per ara, la Ponència d’Energies Renovables, que és l’òrgan decisori de la Generalitat, ja ha considerat inicialment viable la instal·lació de 695 aerogeneradors i destinar 6.200 ha de conreu a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, tots situats en zones rurals no urbanitzables i lluny dels centres de consum, contravenint així l’article 19.1.b. i 19.1.c. de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic i provocant forts impactes en el paisatge i la qualitat ambiental, els principals actius del món rural per avançar cap a un desenvolupament sostenible.

Per avançar cap a una transició energètica ben orientada, és imprescindible disposar d’una planificació territorial estratègica de les centrals de producció industrial d’energia renovable a Catalunya, prèvia a la valoració i validació dels avantprojectes de les grans centrals de producció industrial d’energies renovables.

Atesa la gravetat de la situació actual, demanem que, de cara a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, el vostre partit es posicioni per avançar cap a una transició energètica planificada i democràtica, incloent els següents punts en el seu programa polític:

  • La derogació i posterior reforma del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables de manera que inclogui i es detallin, entre d’altres, els següents criteris: protecció ambiental, integració paisatgística, distribució territorial, planificació urbanística, governança i consens amb els Ajuntaments, indemnitzacions per a tots els afectats, etc. I que determini el paper dels sistemes d’autoconsum, les comunitats locals i les centrals industrials de producció d’electricitat amb fonts renovables.
  • L’elaboració d’una Planificació Territorial Estratègica per al desenvolupament de les energies renovables a Catalunya, que permeti avançar cap a la sobirania energètica en una transició ben planificada, al servei de la ciutadania. Elaborat a través d’un procés transparent i participatiu, que doni veu al món rural com a principal afectat per la instal·lació de les grans centrals industrials de renovables.
  • La declaració d’una moratòria de tots els projectes actualment en tramitació, fins a la disposició del nou document normatiu i dels documents de Planificació i Avaluació Territorial Estratègica
  • L’elaboració, publicació i disposició des de l’inici de criteris, clars i suficients, que han de complir els projectes de centrals industrials eòliques i fotovoltaiques per evitar impactes negatius greus.
  • La promoció d’un model de transició energètica de gestió pública, distribuïda i amb la participació del territori.
  • L’impuls de les instal·lacions d’autoproducció d’energies renovables per aconseguir llars i empreses 100% autosuficients energèticament.

La priorització, regulada per la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, de l’emplaçament de les centrals productores en ubicacions properes als centres de consum i en espais antropitzats (polígons industrials, canals de rec, vorals de xarxes viàries, espais degradats…).

 

Entitats adherides a aquesta proposta:

ADENC
Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf (APMA-EdC)
Associació de defensa de l’espai natural de les Tàpies ( ADENT)
Associació de Naturalistes de Girona
Associació Espai Llobregós
Associació Mediambiental La Sínia
CACiS el forn de la calç
Col•lectiu Escologista Bosc Verd – EdC (Ecologistes de Catalunya)
Coordinadora Les Garrigues eòlica i solar sostenibles
El FANAL Grup Ecologista del Moianes
El Trill. Associació del terme ďArgençola
Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs
Federació – Ecologistes de Catalunya EdC
G.D. Serra de Pinós
Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Cataluna (GEPEC-EdC)
GDT PONTONS, Grup de Defensa del Territori de Pontons
Grup de Defensa del Territori del municipi d’Estaràs
Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra – Ecologistes de Catalunya
IAEDEN-Salvem l’Empordà
IPCENA
Plataforma cívica SOS Grevalosa
Plataforma d’afectades per la concentració d’aerogeneradors
Plataforma pel riu Siurana
Plataforma per a la defensa del patrimoni natural del Priorat
Plataforma Salvem Lo Pallars
Sobirania Energètica de la Baixa Segarra (SEBS)
Xarxa per la sobirania energètica (Xse)

Related posts