Xarxa per la sobirania energètica

La Xse donem suport a la crida per una transició energètica ben planificada.

Som conscients que deixar enrere l’actual model energètic fòssil i nuclear és urgent. L’emergència climàtica ens esperona a fer-ho. Tanmateix el nou model que es desenvolupi hauria de superar els errors de l’antic i contribuir a afrontar un canvi global on els límits dels recursos i la crisi democràtica i de valors són també crítics. Planificar és la garantia que partim d’unes bases sòlides compartides i que remem junts en la bona direcció.

Hem fet un check list dels nostres principis fundadors i la transició actual no en respecta ni un. Anem-ho a veure!

  • Democràtic: 

El Decret llei 16/2019, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables ha obert la veda a un allau de projectes de renovables sobre el territori. La població no ha estat convocada a un procés de participació per dissenyar de forma conjunta i participada com hauria de ser la implantació de renovables a Catalunya. Volem un procés democràtic per poder decidir sobre on produïm l’energia i també valorar col·lectivament quanta necessitem i per a què.  Com ja dèiem al 2013, la generació d’energia ha de respondre en primer lloc a criteris i necessitats socials col·lectivament identificats.

  • No oligopòlic: gestió pública i/o comunitària

Els projectes de grans centrals industrials eòliques i fotovoltaiques, venen promoguts per empreses relacionades amb els grans oligopolis de les energies fòssils i fons d’inversió internacionals, que provoquen la destrucció de milers d’hectàrees de conreu i bosc i l’alteració d’extenses àrees rurals.  Volem una transició energètica lluny dels  oligopolis, despreocupats de l’impacte que generen a l’entorn dels megaprojectes i interessats en promoure consums tan elevats com sigui possible. La producció energètica ha de ser gestionada des d’una òptica no mercantilista, apostant per gestions públiques i/o comunitàries en la construcció dels béns comuns.

  • Distribuït i de petita-mitjana escala

El model centralitzat actual de gran planta de producció ens despulla del control sobre la producció d’energia- i del que podem fer amb ella- que ens permeten les renovables. Volem que es prioritzi de manera decidida les instal·lacions de petita i mitjana escala apostant per un model distribuït que permeti la sobirania energètica local i la resiliència de les comunitats. Sobirania energètica local i resiliència que són imprescindibles de desenvolupar de cara al desafiament del canvi global que afrontem.  Les comunitats energètiques locals hi haurien de tenir un espai preferent.

  • Arrelat al territori

La transició energètica s’ha d’impulsar des de baix. L’heterogeneïtat i diversitat de les propostes locals adaptades al seu entorn són la millor garantia de transició energètica. Cal un diàleg honest entre la Catalunya superpoblada i la Catalunya buidada per no sobredimensionar el model, per minimitzar els impactes sobre l’entorn rural i respectar la biodiversitat, la sobirania alimentària i el valor del paisatge i el patrimoni cultural.

  • Renovable sense perdre de vista les seves limitacions

Les energies renovables poden cobrir les necessitats energètiques bàsiques de la humanitat, però no les de l’actual sistema de producció i consum dels països enriquits. La seva implantació, construcció i dia a dia impliquen també extractivisme i expoli sobre altres territoris, aquí i arreu. Cal planificar de manera urgent i col·lectivament quanta energia necessitem i per a què. Cal canviar el model de creixement, responsable del canvi climàtic global, i apostar per un decreixement amb justícia social. Les energies renovables haurien de garantir prioritàriament les necessitats socials més bàsiques. És necessari asseure’s a parlar i planificar col·lectivament l’ordre de prioritats d’usos de l’energia, un cop haguem cobert les necessitats bàsiques del conjunt de la societat.

  • Ecofeminista

La preservació de la vida hauria d’estar en el focus de la transició energètica en el context de crisi global en que estem. Cal allunyar-se de la lògica extractivista i productivista, Volem canviar aquesta lògica perversa que ens ha dut fins aquí per una lògica de la cooperació, el manteniment i la cura, amb l’objectiu de garantir al màxim la perdurabilitat de les condicions que fan possible una vida digna. Cal prioritzar els processos i els usos de l’energia destinats al manteniment i la reproducció de la vida.

Per tot això, la Xse exigim també una transició energètica ben planificada que garanteixi la sobirania energètica local, impulsi la resiliència dels municipis i posi al focus la preservació de la vida.

Related posts