Xarxa per la sobirania energètica

Nota de premsa: Acte de constitució de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública

Dimarts 23 de febrer, la Xarxa per la sobirania energètica ha passat a formar part de la comissió executiva de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), amb la finalitat d’acompanyar-la en la recuperació de les xarxes de distribució i de vetllar perquè els criteris de sobirania energètica estiguin sempre en els objectius i en els processos de l’associació.

Impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica; desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic que sigui just, democràtic i sostenible, així com també assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos. Aquests són els principals objectius de la nova Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP).

Els representants de 74 municipis i 4 entitats han participat en l’acte de constitució celebrat avui a través d’una plataforma virtual. En primer lloc s’ha constituït l’Associació, s’han aprovat els Estatuts, s’han designat els municipis i entitats que ocuparan els càrrecs i els vocals que també formen part la Comissió Executiva. També s’ha acordat iniciar els tràmits necessaris per inscriure l’AMEP al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

La Xarxa per la sobirania energètica porta des de 2013 lluitant per recuperar el control les xarxes de distribució elèctrica i avançar així cap a un model energètic més democràtic, renovable, distribuït, inclusiu i amb menys impactes socials i ambientals a nivell global. Hem estat testimonis, arreu d’Europa, de diversos projectes d’energia ciutadana que han estat possibles gràcies a l’exercici de la sobirania, el control ciutadà i la gestió de les xarxes. El poble de Schönau a Alemanya és un referent de la possibilitat real de que una cooperativa ciutadana recuperi la gestió de la xarxa elèctrica davant una gran empresa del sector, la multinacional sueca Vattenfall. També a Alemanya, les ciutats de Berlín i Hamburg han estat capaces de recuperar la xarxa de distribució elèctrica. Lamentablement, a l’Estat espanyol no existeix un mecanisme de concessió de la gestió de xarxa que permeti als municipis o altres actors de base ciutadana disputar-ne la gestió a les grans empreses de l’oligopoli de grans empreses. A Catalunya, Endesa Distribució s’emporta la major part del pastís de la distribució d’electricitat, i ho pot fer de per vida.

Celebrem la constitució d’aquest front municipal ampli i representatiu de tot el territori català, que tingui la voluntat i la valentia de recuperar el control sobre les xarxes de distribució i reconegui el potencial de desenvolupar projectes de sobirania energètica amb la capacitat de gestió de les xarxes. En tant que societat civil, ens comprometem a ser part activa d’aquest procés i vetllar pel compliment d’aquest objectiu en el camí cap a una transició energètica justa i que permeti el desenvolupament de la sobirania local i la resiliència de les comunitats davant els reptes de futur, que afrontarem com a conseqüència  dels efectes de la pressió humana sobre el planeta.

La Xarxa per la sobirania energètica ha apostat des de l’inici per una energia comunitària local. Dues propostes municipalistes, PM15 i PM19, recullen propostes per impulsar la sobirania energètica local i encoratgen els municipis a posar-la en marxa. Recentment, i davant el sorgiment de les comunitats energètiques, n’hem fet una guia que explica quins són els criteris que, al nostre entendre, garanteixen el desenvolupament de la sobirania energètica en una comunitat energètica local). Posem a disposició de l’Associació de Municipis per l’Energia aquests recursos perquè esdevingui el motor municipal d’una transició energètica justa envers la sobirania energètica a Catalunya.

 

 

 

xse@xse.cat

Telf. 687491271

 

Relació de la Xse amb la distribució elèctrica

8 de Juny 2013 Jornada per un nou model energètic Arran de la lluita antifracking a Catalunya
5 d’octubre 2013 Constitució de la Xarxa per la sobirania energética a Girona
14 de desembre 2013  Jornada “L’energia ben a prop teu” Centelles. Distribuidora d’electricitat municipal. Primer informe Holtrop sobre possibilitats de la legislació per recuperar les xarxes
22 abril 2015 Proposta municipalista PM15: auditoria de les xarxes de distribució elèctrica per tal de promoure la creació d’una distribuïdora pública-ciutadana
7 de març de 2016 Jornada “Reapropiem-nos de la distribució” Barcelona

Cartell

15 d’abril 2016 Segon informe Holtrop.
2017 Recuperant el control de l’energia. Accions per (re)municipalitzar la distribució eléctrica, Alfons Pérez, 19ESF estudis
3 de juny de 2017 Jornada internacional “Tensem les xarxes”, Barcelona
Setembre 2017 Transformando el model energético, reflexiones y propuestas sobre el papel estratégico de la distribución eléctrica, TFM Gaia Delia, UPC, 2017
21 d’octubre de 2017 Wiebke Hansen,” La nostra Hamburg – La nostra xarxa: els ciutadans han decidit que SÍ”, debat sobre la municipalització de la xarxa eléctrica a Hamburg (referéndum 2013), FESC, 2017, organitzat per la Xse i el Goethe Institut
Febrer 2018 Tenim energía! Capítol II Recuperem l’energia. La (re)localització de les xarxes de distribució. Xse
23 de maig de 2019 Proposta municipalista PM19 Fixta E-15: Auditoria ciutadana de la xarxa de distribució (Pàg 42)
20 de juliol de 2020 Neix l’AMEP, Associació de municipis per l’energia pública
23 de febrero de 2021 Assemblea Constituent de l’AMEP

La Xse entra a formar part de la comissió executiva

Related posts