Xarxa per la sobirania energètica

Neix l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP)

El passat dilluns 20 de juliol es va crear l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), de la qual en formem part la Xse, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i 50 municipis.

Desde la Xse creiem que aquest espai és fonamental per avançar cap a la municipalització de les xarxes de distribució. Assolir-ho ens permetria:

  • Lluitar contra la pobresa energètica
  • Treure les urpes de l’oligopoli del sistema elèctric
  • Avançar cap a la generació distribuïda i la transició energètica justa
  • Assolir la sobirania energètica

Tot i la seva creació, l’acte de constitució es realitzarà al mes d’octubre. Per tant, els municipis que estiguin interessats en formar-ne part poden fer-ho sense cap problema. Només cal que segueixin els següents passos per formalitzar la seva adhesió:

  1. Confirmar el seu interès i facilitar els noms complerts, càrrecs, correus i telèfons de les persones de referencia del municipi escrivint a la següent direcció de correu: medi.ambient@terrassa.cat.
  2. Fer l’aprovació dels Estatuts de l’AMEP al Ple del proper mes de setembre. Cal exposar la qüestió als serveis jurídics i al Secretari o Secretària, per tal de tramitar el corresponent expedient al Ple.
  3. Finalment, un cop aprovats els Estatuts als plenaris dels ajuntaments, es convocarà l’Assemblea general constitutiva el proper mes d’octubre.

Per més informació: https://www.terrassa.cat/associacio-de-municipis-i-entitats-per-l-energia-publica

 

Recull de premsa acte presentació AMEP:

Públic: https://www.publico.es/public/mon-local-s-uneix-per-reclamar-municipalitzacio-les-xarxes-distribucio-d-electricitat.html

el Món: https://elmon.cat/monterrassa/societat/terrassa-lidera-nova-associacio-municipis-lenergia-publica

Nació digital: https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/74832/terrassa/cinquantena/municipis/catalans/impulsen/associacio/municipis/energia/publica

Terrasadigital.cat: https://terrassadigital.cat/amep-una-nova-associacio-de-municipis-per-a-la-gestio-publica-de-lenergia/

Diari de Terrassa: http://www.diarideterrassa.es/terrassa/2020/07/20/mes-40-ciutats-impulsen-associacio/141489.html

Puntvalles.com: https://www.puntvalles.com/noticia/ampliacioimpulsen-una-associacio-per-promoure-la-municipalitzacio-de-les-xarxes-de-distribucio-d-energia-el%C3%A8ctrica

Teleponent.cat: https://www.teleponent.cat/lleida-sintegra-lassociacio-de-municipis-i-entitats-per-lenergia-publica/

La Mañana: https://www.lamanyana.cat/detall-noticies-curtes/article/lleida-i-tarrega-entre-la-cinquantena-de-municipis-i-entitats-que-integren-lassociacio-de-municipi/

Ajuntament de Girona: https://web.girona.cat/noticies?id=483671

Related posts