Xarxa per la sobirania energètica

Comunicat de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa

Posicionament respecte als acords sobre Transició Energètica Inclosos en l’Acord de Govern entre ERC i JUNTS

Hem tingut coneixement de l’acord JUNTS-ERC en matèria d’energies renovables que aparentment reconeix com a necessària lamodificació delDECRET LLEI 16/2019, que cal fer un Pacte Nacional per la Transició Energètica i un Pla Territorial d’Energies Renovables basat en un gran acord nacional i amb la participació dels municipis i les comarques.

Des de les entitats i plataformes del territori volem posar de relleu que, per a planificar degudament el desplegament de les renovables a Catalunya posant la ciutadania i els criteris ecològics al centre, com esmenta el document, és imprescindible declarar una moratòria de la gran quantitat de grans projectes de centrals d’energia eòlica i fotovoltaica que la Ponència d’Energies ja ha declarat, en la consulta prèvia,viables o viables condicionats. Són projectes que tindrien greus impactes negatius sobre el territori, que no responen a cap planificació ben estructurada i que sorgeixen com iniciatives de grans grups empresarials en un context de bombolla especulativa.

Catalunya té en aquests moments l’oportunitat de redreçar la transició energètica i començar a fer-la de forma correcta, basada en els valors clau de proximitat, respecte al territori, participació social, sostenibilitat real i orientar-la al servei de la ciutadania. Això no pot succeir sense la moratòria de projectes ni sense la derogació del Decret 16/2019. Cal un nou decret amb la participació activa i vinculant dels agents socials i territorials per a incorporar criteris clars que evitin els impactes negatius de les grans centrals industrials eòliques i solars i que prioritzin criteris socials i ecològics en la seva planificació.

Tot i les bones intencions recollides al document d’acord entre Junts i ERC, no podem sinó constatar un canvi de postura envers la moratòria i derogació del Decret 16/2019 respecte a l’acord anterior entre ERC i CUP. Esperem que d’altres afirmacions recollides en l’acord, com el Pacte Nacional per la Transició Energètica i el Pla Territorial d’Energies Renovables,es tradueixin en accions concretes i es facin, aquesta vegada, amb la participació del món local i d’altres agents socials i territorials.

Related posts