Xarxa per la sobirania energètica

Informe “Comunitats Energètiques Locals. Ciutadania per la sobirania energètica”

Des de la Xse presentem l’informe  “Comunitats Energètiques Locals. Ciutadania per la sobirania energètica”

Aquest document és el treball realitzat entre persones de diferents col·lectius compromesos amb la transició energètica, partint dels fonaments de l’empoderamentde les persones i la democratització, camí cap a la democràcia participativa d’arrel, del sistema energètic en concret i del sistema social en general, i en el sistema de govern a tots els nivells administratius: municipal – territorial (conjunt de municipis) – comarcal – autonòmic – nacional. La sobirania no és només una qüestió de democràcia i de drets, sinó de responsabilitats: “que les nostres decisions no afectin negativament a tercers” i a ser possible, que afectin positivament.

D’aquesta manera, s’ofereix una guia informativa i orientativa sobre les Comunitats Energètiques Locals (d’ara endavant CELs) per tal d’establir els fonaments democràtics de sobirania energètica en aquelles organitzacions o agrupacions de persones que pretenguin desenvolupar-ne una. Tanmateix, el concepte de sobirania energètica va més enllà, així com anirem veient al llarg del document. Hem volgut contrastar dues vessants: la metodològica (democràcia) i la de valors (objectius, consciència, drets i responsabilitat social i ambiental). Aquests pilars són el que pensem que haurien de dirigir els passos de qualsevol CEL que vulgui emprendre el seu camí des de la sobirania energètica.

A través del treball col·lectiu, s’ha elaborat el present document amb l’objectiu de proporcionar les eines i l’espai de debat necessaris per a la materialització i concreció de la proposta de CELs en el context més proper. Aquest document s’estructura entorn de quatre eixos:

1. Quin ha estat el context en què les comunitats energètiques locals s’han desenvolupat fins ara, i quines referències normatives transformaran l’escenari en el futur proper.

2. Quina és la nostra proposta de definició de CELs a partir del marc conceptual de la sobirania energètica, i com es desglossa en criteris operatius que puguin guiar l’actuació de les comunitats particulars.

3. Quins són aquells criteris que permetran establir els principis de sobirania energètica.

4. Quin és el potencial, incloent oportunitats i limitacions, de les comunitats energètiques locals en el nostre context més proper.

Descarrega l’informe “Comunitats Energètiques Locals. Ciutadania per la sobirania energètica”

Related posts