Xarxa per la sobirania energètica

Solidaritat a Catalunya amb la Vaga Amazònica contra la contaminació petroliera

La Xarxa per la Sobirania Energètica, és una xarxa d’organitzacions de Catalunya que lluiten pels drets de la població a tallar la seva dependència de les corporacions energètiques contaminants. En aquests moments s’ha realitzat una marxa de tres dies per les grans infraestructures que destrueixen, empobreixen i contaminen els territoris, entre elles centrals nuclears, indústries químiques, magatzems de gas i la planta de combustibles de Repsol a Tarragona.
Aquí, com a Perú, l’obsolescència d’infraestructures nocives generen enormes danys al medi ambient i la població, en forma d’emissió de contaminants que s’acumulen en els teixits de les persones i animals.Com a organitzacions que lluitem per una transició cap a models de vida orientats a l’autogestió d’una energia renovable a escala humana, ens oposem als mecanismes d’impunitat corporativa que permeten a les companyies petrolieres perpetuar la seva presència, contaminar els territoris de l’Amazònia i no assumir el remei i compensació als pobles afectats.

És per això que com a entitats presents en la Xarxa per la Sobiranía Energètica ens solidaritzem amb la mobilización amazónica dels pobles de les conques dels rius Tigre, Corrents, Pastaza, Marañón i uns altres perquè l’Estat Peruà emprengui polítiques urgents per solucionar i prevenir de més vessis, així com mesures penals per a les empreses responsables dels abocaments.

Els pobles de l’Amazones no estan sols, el món els mira i acompanya en la seva lluita per la defensa del planeta.

Solidaridad en Catalunya con la Huelga Amazónica contra la contaminación petrolera

                    La Xarxa per la Sobirania Energètica, es una red de organizaciones de Catalunya  que luchan por los derechos de la población a cortar su dependencia de las corporaciones energéticas contaminantes. En estos momentos se ha realizado una marcha de tres días por las grandes infraestructuras que destruyen, empobrecen y contaminan los territorios, entre ellas centrales nucleares, industrias químicas, almacenes de gas y la planta de combustibles de Repsol en Tarragona.

Aquí, como en Perú, la obsolescencia de infraestructuras nocivas generan enormes daños al medio ambiente y la población, en forma de emisión de contaminantes que se acumulan en los tejidos de las personas y animales.

Como organizaciones que luchamos por una transición hacia modelos de vida orientados a la autogestión de una energía  renovable a escala humana, nos oponemos a los mecanismos de impunidad corporativa que permiten a las compañías petroleras perpetuar su presencia, contaminar los territorios de la Amazonía y no asumir la remediación y compensación a los pueblos afectados.

Es por eso que como entidades presentes en la Xarxa per la Sobiranía Energética nos solidarizamos con la mobilización amazónica de los pueblos de las cuencas de los ríos Tigre, Corrientes, Pastaza, Marañón y otros para que el Estado Peruano emprenda políticas urgentes de remediación y prevención de más derrames, así como medidas penales para las empresas responsables de los vertidos.

Los pueblos amazónicos no están solos, el mundo les mira y acompaña en su lucha por la defensa del planeta.

Xarxa per la Sobirania Energetica

petroquimica-grup
Volt 3 a la petroquímica de Tarragona

 

Related posts