Xarxa per la sobirania energètica

Carles Seijò: fins sempre company!

IMG_8721rd
Comunicat de Catalunya NO al TTIP i de la Plataforma Aturem el Fracking (PAF)
Carles Seijò: fins sempre company!

Barcelona, 16 desembre 2015

Des de la Campanya Catalunya NO a TTIP i la PAF comuniquem amb profund pesar la mort d’un dels nostres membres més actius. Carles Seijo, company de lluita, entranyable col·lega i impulsor de la Campanya, ens deixa un exemple de ‘tossuda rebel·lia’ enfront del règim capitalista-patriarcal sostingut en els Tractats de Lliure Comerç i les prospeccions per fracking, l’acaparament dels béns comuns, la impunitat de les transnacionals i l’afectació de comunitats i pobles en contra de la seva voluntat.

Carles, primer amb la PAF i després pel TTIP, va estar recorrent tot el territori català i de l’Estat espanyol, fent d’altaveu  incansablement sobre els perills del fracking i els Tractats de Lliure Comerç entre els Estats Units i la Unió Europea (TTIP), el Tractat de lliure comerç entre Canadà i la Unió Europea (CETA) i l’Acord en comerç de serveis (TISA). Sempre disponible, teixint ponts entre la societat civil i la política.

Reconeixem la seva incommensurable aportació en la conformació de la nostra mobilització des del 2014, tant en la forma com en els continguts. Reconeixem el seu profund compromís amb la justícia social, la justícia ambiental i la sobirania alimentària. Però, sobretot,  el seu etern somriure i imparable empenta, que ens omple d’energia per seguir en la lluita.

Avui més que mai lluitarem per un món més just, aquest món en el qual Carles creia i pel qual va dedicar gran part del seu temps. Recordem amb afecte a la seva família i amics /gues.

Fins sempre, Carles estimat!

Signen:
Campanya Catalunya NO al TTIP
Plataforma Aturem el fracking – Catalunya
Col·lectius en contra el fracking d’Europa
Xarxa Sobirania Energètica

….

Comunicado de Catalunya NO al TTIP y de la Plataforma Aturem el Fracking (PAF)
Carles Seijò: Hasta siempre compañero!

Barcelona, 16 de diciembre de 2015

Desde la Campaña Cataluña NO al TTIP i la PAF comunicamos con profundo pesar el fallecimiento de uno de nuestros miembros más activos. Carles Seijò, compañero de lucha, entrañable acompañante y partero de la Campaña, nos deja un ejemplo de terca rebeldía frente al régimen capitalista-patriarcal sostenido en los Tratados de Libre Comercio y las prospecciones por fracking, el acaparamiento de los bienes comunes, la impunidad de las transnacionales y la afectación de comunidades y pueblos en contra de su voluntad.

Carles, primero con la PAF y luego por el TTIP, estuvo recorriendo todo el territorio catalán y del Estado español, alertando incansablemente sobre los peligros del Fracking y los Tratados de Libre Comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP), el Tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea (CETA) y el Acuerdo en comercio de servicios (TISA). Siempre disponible, tejiendo puentes entre la sociedad civil y la política.

Reconocemos su inconmensurable aporte en la conformación de nuestra movilización desde 2014, tanto en la forma como en los contenidos. Reconocemos su profundo compromiso con la justicia social, la justicia ambiental y la soberanía alimentaria. Pero, sobre todo, su eterna carcajada y empuje imparable, que nos llena de energía para seguir en la lucha.

Hoy más que nunca lucharemos por un mundo más justo, ese mundo en el que Carles creía y por el que dedicó gran parte de su tiempo. Recordamos con cariño a su familia y amigos/as.

Hasta siempre, Carles estimat!

Firman:

Campaña Catalunya NO al TTIP
Plataforma Aturem el Fracking – Catalunya
Colectivos en contra el fracking de Europa
Xarxa Sobirania Energètica

Related posts