Xarxa per la sobirania energètica

Article: Guanyar l’electricitat a Barcelona

Catalunya plural ha publicat un article en que David Llistar, membre de la Xse i de l’ODG, posa en entredit l’actual model de producció, distribució i comercialització de l’energia en el conjunt de l’estat i critica l’excessiu poder que el govern atorga a l’oligopoli energètic, que s’enriqueix abusivament fent negoci amb les necessitats bàsiques de la ciutadania.

A l’article es fa referència a la necessitat de pensar en nous models que permetin assumir un control democràtic de l’energia basat en la relocalització i denuncia la manca de llibertat de les administracions municipals per intercedir en la negociació directa amb les companyies distribuïdores.

Llegiu l’article a Catalunya Plural

Related posts